Uusi aika

Uusi Aika – verkkonäyttely tarkastelee sotien jälkeistä ja 1950-luvun muotoilua. Jälleenrakennuskauden muotoilun erityisen voimakas esiinnousu kytkeytyy laajempiin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja tuotannollisiin muutoksiin. Poliittinen rauhattomuus, materiaalipula, luovutetun Karjalan merkitys – kodittomat, uudelleenasutettavat evakot ─, teollisuuden menetykset sekä sotakorvausten paine loivat jännitteisen ja vaikean toimintaympäristön. Menestyminen alan kansainvälisissä suurkatselmuksissa; messuilla ja näyttelyissä vahvistivat kansakunnan uskoa tulevaisuuteen. Niukkuus oli käännettävä eduksi: arkea estetisoitiin, ihmisiä opetettiin erottamaan laadukas tavara huonosta ja arkkitehdit määrittelivät rakennusstandardeja. Muotoilua promovoitiin aktiivisesti ja Suomi nousi toisen maailmansodan ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä muotoilumaista.

Malliksi suomalaiselle asuntosuunnittelulle tuli ruotsalainen kansankoti-aate, jonka perusajatuksena oli "parempi koti, parempi yhteiskunta". Lukuisten jälleenrakennusprojektien myötä sisustusarkkitehtien ammattikuva laajeni käsittämään huonekalujen lisäksi kokonaisia tiloja. Sisustuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, lähtökohtina olivat muun muassa taloudellisuus, ilmavuus, hygieenisyys ja kodikkuus.

Kauniimpi arkitavara, Vackrare vardagsvara, oli ruotsalaisen Gregor Paulssonin vuonna 1919 julkaisema pamflettikirjoitus. Sen tarkoituksena oli kannustaa taiteilijoita työskentelemään yhteistyössä tehtaiden kanssa tuotannon paremman laadun saavuttamiseksi. Sodan jälkeen 1940-luvulla kauniimpi arkitavara -ajatus sai Suomessa uutta kaikupohjaa. Materiaali- ja tarvikepula jatkui vielä 1950-luvulle ja jopa arjen käyttöesineistä oli pulaa. Taideteollisuusyhdistys ja Koristetaitelijain liitto Ornamo pyrkivät muun muassa näyttelyiden avulla edistämään arjen estetiikkaa ja opettamaan yleisöä erottamaan hyvän käyttöesineen huonosta.

Tehtaat palkkasivat uusia muotoilijoita suunnittelemaan uusia malleja ja muodostettiin työryhmiä, joiden pyrkimyksenä oli selkiyttää tehtaiden tuotantoa: hyvästä muotoilusta ja nimekkäistä muotoilijoista tuli kilpailuvaltti. Lasi- ja keramiikkaesineiden sekä tekstiilien ihaillut nyanssit mahdollisti käsityöpainotteinen toteutus, joka edellytti suunnittelijan tiivistä yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa.

Laajan yleisön makua parantamaan perustettiin Kaunis koti –lehti, jonka päätoimittaja Eila Jokela uudisti voimakkaasti lehden visuaalista ilmettä ja palkkasi avustajakuntaan asianomaisten suunnittelualojen huippuedustajia. Kansainvälinen status ja lehdistössä julkaistut artikkelit hohdokkaine valokuvineen edesauttoivat tuotteiden kohoamista modernismin kulttiesineiksi. Tärkeä vaikuttaja tällä saralla oli Giò Ponti, joka alkoi julkaista 1928 arkkitehtuuri- ja muotoiluaiheista Domus-lehteä, jossa palstatilaa saivat lukuisat suomalaiset muotoilijat, ensimmäisenä Tapio Wirkkala vuonna 1949. Pontin aloitteesta perustettiin italialainen muotoilupalkinto Compasso d'Oro vuonna 1954. Amerikkalaisen House Beautiful -lehden toimittaja Elisabeth Gordon oli jo vuonna 1951 kutsunut suomalaista, ruotsalaista ja tanskalaista muotoilua otsikolla Design in Scandinavia. Seuraavana vuonna aloitettiin yhteispohjoismaisen, Yhdysvaltoihin suunnatun kiertonäyttelyn valmistelu, johon kuului myös norjalaista ja suomalaista esineistöä. Näyttely kiersi Yhdysvaltoja vuosina 1954–57 ja se oli esillä 24 kaupungissa. Näyttelyn myötä termi Scandinavian Design vakiintui.

Milanon triennaalit olivat 1950-luvulla tärkein kansainvälinen muotoilutapahtuma. Suomen maine muotoilumaana nousi omaan luokkaansa, puhuttiin ”Milanon ihmeestä”. Milanon triennaaleissa jaettiin runsaasti palkintoja ja Suomen mitalisaalis oli mittava: esimerkiksi vuoden 1957 triennaalissa suomalaiset suunnittelijat saivat neljänneksen kaikkien palkintojen määrästä.

Näyttelyarkkitehtuuri oli yksi vahva alue Suomen näyttelyosastoissa Milanon triennaaleissa. Suomen näyttelyiden näyttelyarkkitehdit voittivat Grand Prix -palkinnon jokaisessa triennaalissa vuodesta 1951 vuoteen 1964. Näyttelyarkkitehti vastasi pitkälle myös esinevalikoimasta, mistä johtuen kokonaisuus oli yleensä esteettinen, selkeä ja karsittu.

Tekstiilisuunnittelu sai ylistystä 1950-luvun kansainvälisen näyttelymenestyksen myötä. Suomen Käsityön ystävien historiassa näkyvimmäksi symboliksi on jäänyt ryijy, jonka rinnalla nähtiin myös kudottuja sisustuskankaita ja painettuja puuvillakankaita. Suomen Käsityön Ystävien omien näyttelyiden arkkitehtina toimi Lisa Johansson-Pape.

Helsingborgissa Ruotsissa järjestettiin 1955 arkkitehtuuri- ja muotoilunäyttely H-55, joka oli katsaus sodanjälkeiseen muotoiluun ja tulevaisuuteen. Suomen osasto oli ilmava ja näyttävä ja perustui materiaaleihin, joita oli nähty aiemmissa Milanon triennaaleissa. Vaikka näyttelyn ylöspanoa ihailtiin, sai näyttely osakseen myös kritiikkiä. Kritisoijien mielestä oli vaarana, että käyttötavaran suunnittelu unohtuu liiallisen taide-esineistön tehtailun myötä. Samoihin aikoihin alkoi esiintyä laajempaa kritiikkiä taideteollisuutta kohtaan. Tähtisuunnittelijoiden jatkuva esillä olo oli saanut Suomessa poikkeuksellisen suuret mittasuhteet verrattuna muihin maihin, joissa korostettiin usein valmistajia ja tehtaita.

Varhainen teollinen muotoilu tarttui 1950-luvun muotoilukulttuurin kahtiajakoon: elitismiin ja demokratiaan. Esimerkiksi Kaj Franckin Kilta-astiastoa lähdettiin kehittämään tilanteessa, jossa ahtautta, pulaa ja hygienian puutetta yritettiin torjua. Yhtenäisen perusastiaston sijasta ajan ihanteeksi nousi yhdistely. Toisaalta suomalaisen lasin nousu maailmanmaineeseen perustui pitkälti taidelasituotantoon. Lasiteollisuus oli tuontiraaka-aineista riippuvainen ja myös lasin hinta oli säännöstelyn alainen. Kuluttajien tottumusten muutos vaikutti siihen, että vanhahtava anonyymi käyttölasi vaihtui Iittalan, Riihimäen Lasin ja Nuutajärven Lasin tarjoamiin uusiin, värikkäisiin lasisarjoihin.

Vuonna 1957 järjestettiin Taidehallissa Taideteollisuusyhdistyksen vuosinäyttely teemalla teollinen muotoilu. Näyttely oli vastaisku kritiikille, jota oli syntynyt 1950-luvun suomalaisen muotoilun menestyksen myötä. Näyttely esitteli aikakauden arkitavaraa ja varsinaisia teollisen muotoilun tuotteita oli mukana muutamia, kuten ensimmäisen suomalaisen auton prototyyppi. Teollinen muotoilu käsitettiin pitkälle kovien materiaalien, metallin ja muovin muotoiluksi. Koneiden ja laitteiden muotoilu yleistyi vasta 1960-luvulta lähtien, ja tuotteita suunnitteli tiimi, eikä yksittäisiä suunnittelijoita korostettu.

Pietiset jälleenrakennusajan kuvaajina


Suomen taideteollisuus menestyi ja sai huomiota kansainvälisissä näyttelyissä. Tuotantoa lisättiin ja muotoilu nousi avainasemaan kilpailutekijänä. Uudet tuotteet kuvattiin tuotekuvastoihin kotimaista ja kansainvälistä lehdistöä varten. Tilaustyönä tehdyt kuvaukset tuli tehdä niin, että esine näkyi kuvassa mahdollisimman tarkkana ja näyttäytyi edukseen. Kuvien merkitys myyntikeinona ymmärrettiin hyvin ja valokuvan merkitys kasvoi.

Aarne Pietinen perusti 1930-luvun alussa valokuvaamon, jossa hänen poikansa Otso ja Matti aloittivat uransa. Otso ja Matti Pietisestä tuli arvostettuja ammattikuvaajia, jotka saivat lisää työtilaisuuksia tuotannon kasvaessa ja monipuolistuessa. He valaisivat esineet huolellisesti ja saivat materiaalin ja esineen muodon esiin yhtä taitavasti olipa kyseessä lasi, metalli, tekstiili, huonekalu tai teollisen muotoilun tuote.

Tuotekuvausten ja tilaustöiden lisäksi he osallistuivat ajan tavan mukaan kilpailuihin, jolloin he kokeilivat uudenlaisia ilmaisukeinoja ja pyrkivät nimenomaan valokuvaukselliseen ilmaisuun. Otso Pietinen mainitsi Suomen Valokuvaaja -lehdessä 3/57, että vapaa kuvaaminen edisti ammattitaitoa ja opetti näkemään asioita toisin. Tilaustöitä tehdessään kuvaaja joutuu katselemaan asioita asiakkaan silmin.